Godsdienst is de beleving van het mysterie en het komt tot uiting als het gevoel zich openstelt voor de indrukken van het eeuwige dat verschijnt door de sluier van het tijdelijke.
(R. O.)

 

Rudolf Otto

 

Het heilige 1e druk

ISBN 90-807300-1-7

Miskotte / Otto

 

 

The Idea of the Holy and the History of the Sublime
by
Lynn Poland
 

Numinous Experience and Religious Language
by
Leon Schlamm
 

Awe
door
J. H. van den Berg

Einblick in die Entstehungsgeschichte der Ottoschen Idee des "Heiligen"
von
dr. Heinrich Frick
 

De geheime kamer van het kasteel

Rudolf Otto's meesterwerk "Het heilige" tilt lezers boven denkkaders uit
door
J. C. Karels
 

Friedrich Heiler
Karen Armstrong

 

   Search this site      powered by FreeFind
 

 

Het heilige 2e druk
2e druk 1963