Creatuurgevoel: Het gevoel een schepsel te zijn dat in zijn eigen niets verzinkt en vergaat tegenover dat, wat boven alle creatuur uitgaat.

QUOTES

 

 Daniël Mok: Een wijze uit het westen; beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige  Rudolf Otto: Het heilige; over het onberedenaarbare aspect in de religieuze ervaring en de relatie daarvan met het redelijke

 Rudolf Otto: Indiase genadereligie en het christendom
 William James: Vormen van de religieuze ervaring; een onderzoek naar het wezen van de mens