Het is zˇ belangrijk dat er een organisatie met een orgaan bestaat die binnen het humanistisch raam waarin zich de geschiedenis van het vrije denken heeft bewogen, het als een ethische taak beschouwt, als een menselijke verplichting zelfs, dit bevrijdend denken te stimuleren, te bevorderen en te verdedigen, dat, als zij niet bestond, zij zou moeten worden opgericht.
voorzitter Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, Oene Noordenbos

Rudolf Otto: Het heilige: een verhandeling over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele. - Hilversum : C de Boer/Paul Brand, 1963. - (Sterrenserie; 6). - Paperback. Vertaling J. W. Dippel, bewerkt door O. Noordenbos

Oene Noordenbos (1896-1978), een theoloog die zich ontwikkelde tot vrijdenker en op de geschiedenis van het athe´sme promoveerde, tot de oprichters van de PSP behoorde maar ook brieven en een traktaat van Erasmus vertaalde. Voor hem vertegenwoordigde Erasmus een stadium in een ontwikkeling van het begrip van de menselijke waardigheid.

Dr. Oene Noordenbos / P. Spigt: Athe´sme en vrijdenken in Nederland (1931) / Raddraaiers der redelijkheid, Portretten van vrijdenkers (1954-1956), Nijmegen 1976
Dr. O. Noordenbos: Plan en Gericht, Augustinus, Arnhem 1952
Dr. O. Noordenbos e.a.: Bevrijdend denken, Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, 1856-1956, Amsterdam, 1956

Dr. Oene Noordenbos, geboren 5 juli 1896 in Bozum, Friesland, studeerde theologie te Leiden. Sinds 1925 assistent en van 1934 tot 1945 conservator aan de Gemeente Bibliotheek Rotterdam.
Van 1945 tot 1952 redactiesecretaris van de ENSIE (Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie).
Van de oprichting in 1946 tot de opheffing in 1967 redacteur en van 1953 tot 1958 redactiesecretaris van het tijdschrift De Nieuwe Stem.
Van 1947 tot 1951 voorzitter van de federatie Amsterdam van het Humanistisch Verbond en van 1954 tot 1957 voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.

Publicaties:
Het athe´sme in Nederland in de 19e eeuw (dissertatie te Leiden), 1931
(met T. Noordenbos-de Klerk) Brieven van Abelard en Helo´ze, 1929
(met G. van Leeuwen) Erasmus in den spiegel van zijn brieven, 1936
In het voetspoor van Erasmus, 1941
De kroniek van P. L. Tak (in De Gids), 1944
Plan en Gericht. Augustinus, 1952
(met dr. E. Brongersma) Rooms gevaar of katholiek recht?, 1954
Diverse bijdragen aan de Algemene geschiedenis der Nederlanden, delen VIII-X.
Medewerker aan De lage landen bij de zee van A. en J. Romein.