J. L. Willem Seyffardt
was de opvolger van zijn vader J.L.W. Seyffardt, erelid van de Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, die op 1 september 1849 zich als Duits boek- en kaartverkoper te Amsterdam vestigde, aanvankelijk op de Nieuwendijk, later in het pand, waar hij jarenlang zijn zaak gedreven heeft, Damrak 99, bij de Dam, op de plaats waar thans het gebouw van de Incassobank staat.
Op 1 januari 1890 kwam J. L.Willem Seyffardt met zijn beide broers in de boekhandel van zijn vader, die zich toen uit zaken terugtrok. Als Seyffardt's Boekhandel werd de zaak, onder dezelfde firmanaam, in vennootschap voortgezet. Zij legde zich voornamelijk toe op de handel in Duitse- en Nederlandse boeken, in muziek en in land- en zeekaarten.
In 1919 zette hij de muziekhandel voort in vennootschap met zijn zoon C. Seyffardt, onder de firmanaam Seyffardt's Muziekhandel. De boekhandel werd door Seyffardt alleen onder de bestaande naam van Seyffardt's Boekhandel voortgezet. In 1926 richtte hij met zijn zoon en W.L. Salm de n.v. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel op, waarvan hij commissaris was.
Intussen was in 1918 het pand op het Damrak verkocht; het werd later afgebroken. De muziekuitgeverij ging in 1929 over aan de firma G. Alsbach & Co., de boekenuitgeverij was toen gevestigd in de Gravenstraat 6, vanwaar zij in 1930 verhuisde naar Singel 113. In 1932 trad J.L. Willem Seyffardt als commissaris af en trok hij zich uit zaken terug. Tenslotte gingen in 1934 de firmanten uit elkaar. Het fonds werd in juli van dat jaar geveild.
Zijn collectie platen en foto's van Amsterdam zijn overgedaan aan architect Kok.
In de jaren 1908-1910 was hij commissaris van de A.D.V. Schoolboekhandel.

Bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel 108 (1941)

Anoniem: z.j. Heiligen en hun attributen. Seyffardt's uitgeverij, Amsterdam. 236 blz. (KUBrabant).
Loenen, Dr. D. Vrijheid en gelijkheid in Athene. Een onderzoek naar de geschiedenis, den inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheid in Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus Amsterdam: Seyffardt, 1930. 8vo. Or. cloth, 324 pp. index, bibliogr.
SJESTOV, L., SUYS, J., Leo Sjestow's protest tegen de rede. De intellectuele biografie van een russisch denker. Amsterdam, Seyffardt, 1931. (XXIV) 232 pp. ing. Bibliogr.

Prof. dr. Rudolf Otto: Het heilige, Over het irrationeele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationeele (1917), uit het Duitsch vertaald door J. W. Dippel, theol. docts. te Aalten. Met een inleidend woord van Prof. Dr. G. v.d. Leeuw, hoogleeraar te Groningen. Seyffardt's boek- en muziekhandel, Amsterdam 1928
[Annotatie : Naar de 14e dr.: Gotha, 1926: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen]

 

 

 

 

 Daniël Mok: Een wijze uit het westen; beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige

 Rudolf Otto: Het heilige; over het onberedenaarbare aspect in de religieuze ervaring en de relatie daarvan met het redelijke

 Rudolf Otto: Indiase genadereligie en het christendom

 William James: Vormen van de religieuze ervaring; een onderzoek naar het wezen van de mens